Πλατφόρμα Συνεδριάσεων Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών - Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Συλλογικά όργανα

  • Κατηγορία: Σχολή Μηχανικών