Πλατφόρμα Συνεδριάσεων Π.Μ.Σ στην Εφαρμοσμλενη Πληροφορική - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η πλατφόρμα Open Pnyka αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ευχαριστούμε θερμά το Ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet καθώς επίσης και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Διεθνές Πανεπιστημίου
Available on the App Store
Available on the Play Store