Πλατφόρμα Συνεδριάσεων Δήμου Σερρών

Η πλατφόρμα e-Συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων παραμετροποιήθηκε και συντηρείτε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος . Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις , δημιουργήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας του Μ.Π.Σ. στην Εφαρμοσμένη πληροφορική του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Σερρών . Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Αποτελεί την προσπάθεια του Δήμου Σερρών για την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση των συνεδριάσεων των συλλογικών του οργάνων. Με την χρήση της Open Pnyka εξοικονομούνται πόροι και εργατοώρες , μειώνεται στο ελάχιστο η ανάγκη εκτυπώσεων και βελτιώνεται το οικολογικό αποτύπωμα του Δήμου. Παράλληλα το υλικό των συνεδριάσεων οργανώνεται με τρόπο που βοηθάει τα μέλη των συλλογικών οργάνων να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους.

Η χρήση της πλατφόρμας εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ' αρίθμ. 304/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (ΑΔΑ 6ΡΓΜΩ10-Μ5Θ ).

Ευχαριστούμε θερμά το Ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet καθώς επίσης και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Διεθνές Πανεπιστημίου
Available on the App Store
Available on the Play Store